Vernieuwing homepage Malmberg.nl

 

We kregen steeds vaker te horen dat de informatie op www.malmberg.nl niet gemakkelijk te vinden was. We hebben daarom een nieuw design ontworpen, wat veel klantvriendelijker is. Een eerste testversie is voorgelegd aan leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Aan de hand van hun opmerkingen en tips is de homepage nog aangescherpt.  Je kunt nu bijvoorbeeld via de homepage direct navigeren naar onze methodespecialisten. Wij zijn erg blij met de vernieuwde opzet en daarom blijft het hier niet bij. We gaan de verschillende methodepagina’s ook aanpakken.