Search

Verbeter de leesvaardigheid van je leerlingen


Het lesmateriaal Lesen met literarischen Texten omvat teksten en opdrachten voor ongeveer 30 lesuren. Het doel van deze lessenserie is de leesvaardigheid van leerlingen sterk te bevorderen door het lezen van songs, korte verhalen, een sprookje en jeugdboeken.

Het lesmateriaal is zo samengesteld dat het direct ingezet kan worden en dat er samen in de klas aan gewerkt kan worden. De teksten en opdrachten kunnen worden gebruikt als een complete serie lessen, maar kunnen ook worden geïntegreerd in een les die is afgestemd op de behoeften van de betreffende klas.

In het promotieonderzoek van Elisabeth Lehrner – te Lindert is duidelijk geworden dat het af en toe gebruiken van literaire teksten leidt tot variatie en een mogelijke toename van de motivatie, maar niet noodzakelijkerwijs tot een zichtbare verbetering van de leesvaardigheid binnen een schooljaar. Het gebruik van de complete lessenserie zorgt voor een significante verbetering van de leesvaardigheid van leerlingen. Lees hieronder de samenvatting van het onderzoek.

Samenvatting onderzoek


Materiaal behorende bij de leerwerkboeken worden binnenkort beschikbaar gesteld.

De jeugboeken die in de lessenserie aan bod komen, zijn met Na klar!-korting verkrijgbaar bij Prakticum Educatief.

Meer informatie over hoe en wanneer het lesmateriaal te verkrijgen is volgt!


Whitepaper leesbevordering en literatuureducatie