Search

Toetsen in een nieuw format


Afgelopen jaren ontvingen we klachten over de toetsen, met name over het lage niveau en teveel gesloten vragen gericht op reproductie. Onlangs hebben enkele docenten de nieuwe toetsen van thema 1 en 2 beoordeeld. Voor h/v/g hebben we een goed beeld, maar voor vmbo kunnen we nog input gebruiken. Wil je ze ook beoordelen? Laat het weten via judith.van.der.veeken@malmberg.nl. Bekijk hier de eerste resultaten:

 • Zo’n 40% gebruikt de methodetoetsen integraal, 60% past ze aan.

 • Er zijn uiteenlopende meningen over wel of geen antwoordenblad bij de toetsen.

 • De meeste respondenten omarmen geen vaste indeling van vraagtypes.

 • Meer open vragen worden prima ontvangen.

 • 2/3 vindt het prima dat er geen stellingvragen meer voorkomen (m.u.v. vmbo-bk).

 • Men vindt het overwegend goed dat het aantal punten per opgave in de toets is weergegeven.

 • Over de aparte bestanden met vragen over Leren onderzoeken en Extra stof is men verdeeld.

 • Ruim 90% vindt dat de toets bij het niveau aansluit (oordeel op basis van het document, niet op basis van uittesten in de klas).

 • 2/3 vindt dat de toets aansluit bij de lesstof en 1/3 vindt dat het meestal aansluit.

 • Ruim 80% vindt dat de taxonomietoekenning past bij het niveau.

 • 64% vindt dat de lengte van de toets precies goed is, 18% vindt het te kort en 18% vindt anders (afhankelijk van lengte lesuur en of je Extra en Leren onderzoeken in de toetsen meeneemt).

 • Het gemiddelde rapportcijfer is 7,5.

Hoe nu verder?

Voor het nieuwe schooljaar gaan we verder met het verbeteren van de toetsen. Je kunt hierbij in ieder geval rekenen op:

 • meer open vragen en dus minder gesloten vragen, m.u.v. vmbo-bk;
 • meer toepassings- en inzichtvragen op alle niveaus en dus minder kennisvragen, vanzelfsprekend wel naar niveau aangepast;
 • meer verschil tussen de A- en B-toetsen.

Wil je meer weten of wil je mee ontwikkelen? Stuur een mail naar stefan.martherus@malmberg.nl