Search

Talent MAX wordt vernieuwd!


Talent onderbouw, vmbo bovenbouw en havo/vwo bovenbouw zijn MAX-methodes. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode. Het lesmateriaal voor schooljaar 2019-2020 ziet er dus wat anders uit dan het huidige materiaal.
Je kunt rekenen op de volgende verbeteringen:


Onderbouw

 • De boeken hebben een frisse nieuwe vormgeving. Uitgangspunten hierbij zijn: rust, helderheid en structuur. Leerteksten zijn te herkennen aan de blauwe achtergrond, bronteksten hebben een oranje achtergrond. Icoontjes wijzen leerlingen op steropdrachten, samenwerkopdrachten en extra online opdrachten. Dit geeft snel overzicht zodat leerlingen doelgericht aan het werk kunnen.
 • Elke paragraaf start met een leerdoelenoverzicht. Zo weet de leerling wat hij gaat leren.
 • Grammatica is verdeeld over de paragrafen Grammatica zinsdelen en Grammatica woordsoorten. De opbouw is evenwichtiger en de verschillende niveaus zijn opnieuw op elkaar afgestemd.
 • Met de nieuwe paragraaf Media en onderzoek versterken leerlingen hun digitale geletterdheid. Ze passen die toe in kleine (online) onderzoeken naar talige onderwerpen. Ook de theorie van de paragrafen Lezen, Schrijven en Spreken, Kijken, Luisteren uit het hoofdstuk komt terug in deze les. Zo worden de vaardigheden geïntegreerd geoefend.
 • De leerstof bij lezen, grammatica en spelling wordt regelmatig ondersteund door schema’s en infographics en met animaties in de online leeromgeving.

Bekijk alvast het proefkatern.

Bovenbouw vmbo

 • Alle boeken worden aangeboden als leerwerkboek, ongeveer zoals het huidige boek voor 3 vmbo-b.
 • De boeken krijgen een frisse nieuwe vormgeving. Uitgangspunten hierbij zijn: rust, helderheid en structuur. Leerteksten zijn te herkennen aan de blauwe achtergrond, bronteksten hebben een oranje achtergrond. Icoontjes wijzen leerlingen op steropdrachten, samenwerkopdrachten en extra online opdrachten. Dit geeft snel overzicht zodat leerlingen doelgericht aan het werk kunnen.
 • Elke paragraaf start met een leerdoelenoverzicht. Zo weet de leerling wat hij gaat leren.
 • Bij Talent 3 vmbo-b en 3 vmbo-k wordt de paragraaf Grammatica en Spelling gesplitst in twee paragrafen.
 • In het docentenmateriaal wordt extra materiaal voor differentiatie toegevoegd.
 • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
 • Fouten en onduidelijkheden worden gecorrigeerd.

Bovenbouw havo/vwo

 • Hoofdstuk 1 van 4 havo, hoofdstuk 1 en 2 van 4 vwo, hoofdstuk 2 van 5 havo en hoofdstuk 3 van 5 vwo worden zijn compleet vervangen. Niet omdat ze niet goed zijn maar om je écht actueel lesmateriaal aan te bieden.
 • In de overige hoofdstukken worden fouten en onduidelijkheden verbeterd en wordt de lesstof geactualiseerd waar relevant.
 • In de lesstof voor 4 havo, 5 havo, 4 vwo en 5 vwo wordt een hoofdstuk Spelling en Formuleren opgenomen, zodat leerlingen extra kunnen oefenen met onderwerpen die ze lastig vinden.

Wat betekent dit voor jou en je leerlingen?
Begin juni verschijnt het nieuwe boek en is de nieuwe content beschikbaar in de online leeromgeving. Leerlingen zullen dit nieuwe boek en de licentie met de nieuwe content ontvangen als de lesmaterialen op de boekenlijst zijn gezet. Docenten kunnen de vernieuwde boeken en de docentlicentie voor het nieuwe jaar vanaf begin juni bestellen in de webshop. We zullen je hierover tijdig informeren. Daarnaast zorgen we voor een document waarin we de veranderingen toelichten. Wil je meer weten over de vernieuwing van Talent MAX en wat de veranderingen voor je lesvoorbereiding betekenen? Neem dan contact op met Corinne Nederlof (portfoliomanager) of je accountmanager.