Search

Rekentrainer


Economisch bekeken heeft speciale aandacht voor de rekenvaardigheden van de leerling. Rekenvaardigheden komen aan bod in de lesstof en de opdrachten. Ook zijn er afzonderlijke onderdelen waarin rekenen wordt geoefend.

In het boek vind je paragrafen waarin rekenvaardigheden expliciet worden geoefend. Omdat veel leerlingen moeite hebben met deze vaardigheden, bevat ieder hoofdstuk bovendien een onderdeel Rekentrainer, waarin leerlingen de verschillende rekenvaardigheden aangeboden krijgen.

Ook in de online leeromgeving zijn Rekentrainers opgenomen. Daar vind je ze als onderdeel bij de paragrafen. De online Rekentrainers bieden extra uitleg en oefening en behandelen de specifieke rekenvaardigheden die passen bij de stof uit de paragrafen.