Search

Nova partner van Tech your future


Tech your future werkt aan de realisatie van een bewezen omgeving voor vmbo-leerlingen met aandacht voor de integratie van taal (begrijpend lezen) en wetenschappelijk denken (vakspecifiek). Dat doet men met practica uit Nova.

nnis van vmbo-leerlingen laat een dalende trend zien in PISA-score natuurwetenschappen. Velen hebben moeite om lesboekteksten te begrijpen. Door stof zelf te ervaren d.m.v. proefjes waarin de cyclus hypotheses opstellen, experimenteren en concluderen wordt doorlopen, kan de tekst op meer interactieve, praktische en betekenisvolle manier worden verwerkt. Doel van deze online lab-applicatie: verhoging kennis en motivatie. I.s.m. Pius X, UTwente, Stichting Lezen, Saxion.  

naar Techyourfuture.nl