Search

Met één MAX-licentie toegang tot al het lesmateriaal van je lesmethode!


Voor alle MAX-methodes streven we naar een situatie waarbij je binnen de online leeromgeving toegang hebt tot al het lesmateriaal van je lesmethode. Leerlingen moeten eenvoudig op een ander niveau of in een ander leerjaar kunnen werken en docenten moeten dit moeiteloos voor ze kunnen regelen.

Begin dit schooljaar zijn we daarom een pilot gestart en hebben we onze vmbo bovenbouw en havo/vwo bovenbouw licenties opengesteld. Hiermee kunnen bijvoorbeeld 4 vmbo-t-leerlingen die de overstap willen maken naar 4 havo al oefenen op 4 havo-niveau. Vanwege positieve reacties die we hebben ontvangen, is besloten om dit voor schooljaar 2021-2022 definitief door te voeren. Daarnaast hebben we besloten om ook de hele onderbouw hier aan toe te voegen.

Zo hebben jij en je leerlingen vanaf komend schooljaar met één MAX-licentie toegang tot al het lesmateriaal!

Wat zijn de voordelen?

 • Een leerling kan met zijn/haar licentie werken op elk gewenst niveau binnen elk leerjaar. Voorbeeld: een vmbo-t-leerling in jaar 4 die over willen stappen naar 4 havo kan hierdoor oefenen op 4 havo-niveau.
 • Een leerling die twijfelt of hij/zij een vak in het bovenbouwprofiel wil kiezen, kan alvast het bovenbouwmateriaal bekijken om zich te oriënteren.
 • Een leerling die versneld door de stof heen gaat, loopt nooit tegen de grenzen van de leerlinglicentie aan.
 • Een leerling kan zijn/haar gemaakte werk van eerdere jaren terug zien. Handig ter voorbereiding op het eindexamen.
 • Als docent zie je wat in de onderbouw behandeld is of wat in de bovenbouw verwacht wordt. Met je docentlicentie heb je namelijk toegang tot al het onder- en bovenbouw (docenten)materiaal.
 • Als docent heb je met één MAX-docentlicentie toegang tot al het lesmateriaal. Je kan daardoor de leerlingen ook op een ander niveau eenvoudig volgen.
 • Als docent bepaal je zelf in welke volgorde je les geeft. Je bent namelijk niet meer gebonden aan de hoofdstukken die in een schooljaar behandeld (moeten) worden.


Wat betekent dit voor je docentlicentie?

Met een MAX-methode heb je nog maar één docentlicentie nodig waarmee je toegang hebt tot alle niveaus binnen de MAX-methode. Je hoeft aan de start van het schooljaar dus nog maar één docentlicentie te bestellen en te activeren.

Wat betekent dit voor het bestellen van licenties voor de leerlingen?

Aan de licenties van de leerlingen verandert niets. Je blijft de licenties bestellen voor het niveau waarop zij starten zodat zij altijd direct binnen komen in het juiste niveau en leerjaar.

Wanneer gaat dit in?

Het openstellen van alle niveaus voor leerlingen en docenten gaat in vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Heb je nog vragen?

Bekijk onderstaande FAQ’s of neem contact met ons op.

FAQ's

Wat moet ik voor de leerlingen bestellen en op de leermiddelenlijst zetten?

 • Voor de leerlingen zet je de MAX leerlinglicentie van het leerjaar en niveau op de lijst waarvan de leerling ook het boek moet ontvangen. Werk je zonder boeken, ook dan zet je het leerjaar en niveau op de lijst waar de leerling het meest mee gaat werken.
 • Leerlingen komen binnen in de licentie op het leerjaar en niveau dat voor hen besteld is.

Wat is het voordeel voor de leerling?

 • De leerling kan bij alle niveaus die horen bij de methode. Als een leerling op een ander niveau of leerjaar wil of moet werken, dan kan dat onbegrensd. Bijvoorbeeld een leerling die met Nova scheikunde 3 havo werkt kan ook bij het materiaal van 3 vmbo-t en 4 havo. De leerling kan een lastig onderwerp eerst op een lager niveau bekijken en maken. Ook kan een leerling alvast zien wat er verwacht wordt in de bovenbouw; dat kan handig zijn voor de profielkeuze.
 • Leerlingen die versnellen of het vak op een ander niveau/leerjaar volgen hebben geen andere licentie nodig.

Kan ik ook nog een licentie aanschaffen voor alleen de onderbouw/bovenbouw?

Nee, dit is niet meer mogelijk.

Wat moet ik als docent bestellen?

Je bestelt via de webshop altijd één licentie per methode per persoon. Je hebt nog maar één licentie per persoon nodig. Die licentie geeft je toegang tot de docentendashboards, de leerlingmodus en al het docentenmateriaal voor alle niveaus en leerjaren die voor jouw lesmethode beschikbaar zijn.

Wat is het voordeel van één docentlicentie?

Je ziet duidelijk de doorlopende leerlijn in de methode en je kunt maximaal differentieren. Je kunt leerlingmateriaal van de bovenbouw inzien zodat je de leerlingen kunt helpen bij de profielkeuze en als ze onderwerpen lastig vinden in de bovenbouw kunnen ze nog even terug kijken naar de onderbouw.

Toon alle gestelde vragen