Search

Meer inspelen op actualiteit scheikunde


Het Nova nask2 curriculum is al jaren achterhaald. Maar ook op havo en vwo moet beter worden ingespeeld op huidige maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Dat realiseren we vanaf leerjaar 3.

Lesmethoden moeten zoveel mogelijk de maatschappij weerspiegelen. Maar de syllabus gaat uit van omstandigheden die een decennium geleden als ‘normaal’ werden beschouwd. Lesmethoden dienen echter zoveel mogelijk recht te doen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen. Dat vergt bij iedere revisie aandacht.

  1. Nova nask2 wordt momenteel herzien, evenals Nova scheikunde 3 havo en vwo. Dat is een continuproces, deels afhankelijk van de zogenaamde Kennisbasis Natuurwetenschappen & Technologie en/of de syllabus, deels vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bepaalde zaken voor het voetlicht te brengen ook al worden deze nog niet ondervangen in die officiële documenten. Deze lopen namelijk altijd minimaal vijf jaar achter op maatschappelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen.

  2. Het curriculum, wat moet je daar nu mee? Dat denken wij ook, dus zijn we met slo om tafel gegaan en hebben samen OCW ervan weten te overtuigen dat er echt iets moet gebeuren aan het curriculum. Met name voor nask2 is dat al lang achterhaald. Het zal dan ook worden aangescherpt/geactualiseerd. Daar kunnen we niet op wachten. Zonder de syllabi te negeren, integreren we daarom nu al maatschappelijke uitdagingen waar we op dit moment voor staan. Denk aan de NOx-problematiek en de gevolgen voor infrastructuur, huizenbouw en de agrarische industrie. Welke meningen leven er in het land? Zonder daarbij een oordeel te vellen. Meer aandacht is vereist voor de invloed die leerlingen zelf hebben op een betere leefomgeving door middel van consumptiepatroon, materiaalkeuze, et cetera. Ook zij kunnen bijvoorbeeld een steentje bijdragen aan vertraging van het klimaatprobleem.

  3. Voor nask2 is besloten in leerjaar 3 iets meer stof te bieden en minder te herhalen in leerjaar 4. Door middel van Voorkennistoetsen kun je in leerjaar 4 eerder opgedane kennis weer activeren. Dan hoef je niet meer in sneltreinvaart door het materiaal in het examenjaar.