Search

Meer aandacht voor seksediversiteit


Op advies van organisaties zoals COC en Sekspraat hebben we in de nieuwe release voor leerjaar 2 veel meer aandacht gegeven aan seksediversiteit. Iedereen doet mee. Daarnaast is Biologie voor jou het eerste biologieboek in Nederland waar het vrouwelijk geslachtsorgaan volledig in wordt weergegeven.

Lesmethoden moeten zoveel mogelijk de maatschappij weerspiegelen. Dan kies je voor omstandigheden die als ‘normaal’ worden beschouwd. Dat betekent niet dat er geen afwijkingen in de methoden voorkomen. Ter illustratie: voor een groeicurve ga je uit van het Nederlands gemiddelde en bespreek je deze niet aan de hand van bijvoorbeeld dwerggroei. Wij proberen zoveel mogelijk recht te doen aan de maatschappelijke verhoudingen. Deel B van leerjaar 2 is gereed en wordt binnenkort toegevoegd aan onze online leeromgeving. Daarin is o.a. clitoris en transgender sexualiteit meegenomen.


Zowel Biologie voor jou als Biologie en Verzorging voor jou worden herzien. Dat is een continuproces, deels afhankelijk van de zogenaamde Kennisbasis Natuurwetenschappen & Technologie en/of de syllabus, deels vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bepaalde zaken voor het voetlicht te brengen ook al worden deze nog niet ondervangen in die officiële documenten. Deze lopen namelijk altijd minimaal vijf jaar achter op de maatschappelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen. In die zin besteden we in leerjaar 2 van Biologie voor jou veel meer aandacht aan gender gerelateerde onderwerpen dan bijvoorbeeld wordt voorgeschreven. Stichting Seksueel Welzijn Nederland is dan ook zeer te spreken over de wijze waarop het onderwerp seksualiteit in de boeken voor leerjaar 2 zal verschijnen. Deze boeken kunnen vanaf schooljaar 2020/2021 in de praktijk gebruikt worden.