Search

Masterclasses Economie


Ter voorbereiding op het nieuwe vwo en havo examen in 2023 hebben we weer een reeks masterclasses voor je in petto. Dit schooljaar vinden de masterclasses online plaats. In 75 minuten praat Jeroen Hinloopen je live bij over de wijzigingen in concepten in de syllabi. Je kunt vragen stellen en altijd het webinar later terugkijken.


Wat betekent de nieuwe havo syllabus voor jou?

In de nieuwe syllabus economie voor havo staan een aantal grote aanpassingen, waaronder de expliciete invoering van het structuur-gedrag-prestatie paradigma, een revisie van het concept speltheorie, de opvoering van de arbeidsmarkt als onderdeel van het CE en een beperking van de conjunctuuranalyse. Welke examenstof is nu precies vernieuwd? Wat is verdwenen? Wat is erbij gekomen? Welke witte vlekken in het programma moeten docenten zelf opvullen?

Dinsdag 6 oktober 2020 om 15.30u aanmelden

Donderdag 5 november 2020 om 15.30u aanmelden

Wat betekent de nieuwe vwo syllabus voor jou?

In de nieuwe syllabus economie voor vwo zijn de examendomeinen H en I grondig herschreven en is er ‘klein onderhoud’ gepleegd aan de overige domeinen. Welke examenstof is nu precies vernieuwd? Wat is verdwenen? Wat is erbij gekomen? Welke witte vlekken in het programma moeten docenten zelf opvullen?

Dinsdag 3 november 2020 om 15.30u aanmelden

Donderdag 12 november 2020 om 15.30u aanmelden


Speltheorie domein F Samenwerken en onderhandelen

In de nieuwe syllabus economie voor havo is domein F volledig vernieuwd; in de nieuwe syllabus economie voor vwo is bij domein F herhaalde spelen toegevoegd. Dit vernieuwde concept speltheorie wordt in detail behandeld voor zowel havo als voor vwo.

Dinsdag 17 november 2020 om 16.00u aanmelden

Donderdag 21 januari 2021 om 20.00u aanmelden


Inhoudelijke nascholing over de concepten Economische groei en goede tijden, slechte tijden (vwo)

In de nieuwe syllabus economie voor vwo staat een aantal grote aanpassingen bij de concepten Economische Groei en Goede tijden, slechte tijden, waaronder de invoering van een macro-economische productiefunctie, een herijking van het begrip welvaart, een bredere behandeling van monetair beleid en de invoering van een macro-economisch conjunctuurmodel. Deze nieuwe onderdelen worden in samenhang besproken en in relatie tot de andere concepten uit de syllabus. 

Dinsdag 26 januari 2021 om 15.30u aanmelden

Donderdag 4 februari 2021 om 15.30u aanmelden


Inhoudelijke nascholing over de concepten Markt, Ruilen over de tijd, Samenwerken en onderhandelen en Risico en informatie (vwo)

In de nieuwe syllabus economie voor vwo is ‘klein onderhoud’ gepleegd bij de concepten die zich niet exclusief op de macro-economie richten, waaronder het surplus als maatstaf voor economische doelmatigheid, een breder uitgewerkt verband tussen rente en risico, de opname van twee voorheen verplichte contexten in het CE en een behandeling van herhaalde spelen. De nieuwe onderdelen worden stuk voor stuk besproken en in samenhang met andere onderdelen van het examenprogramma.  

Donderdag 4 maart 2021 om 15.30u aanmelden

Dinsdag 16 maart 2021 om 15.30u aanmelden

Hoe werkt het?

Je kunt het webinar volgen vanaf je eigen computer. Na inschrijving ontvang je instructies over hoe je het webinar kunt volgen. Je logt in waar het jou het beste uitkomt: thuis, op school, alleen of met je team. Het is ook mogelijk om direct vragen te stellen.