Search

Masterclasses Economie


Ter voorbereiding op het nieuwe vwo en havo examen in 2023 hebben we weer een reeks masterclasses gegeven. In 75 minuten praat Jeroen Hinloopen je bij over de wijzigingen in de syllabi en in andere masterclasses gaat hij inhoudelijk in op de veranderde concepten.

Wat betekent de nieuwe havo syllabus voor jou?

In de nieuwe syllabus 2023 voor havo staan een aantal grote aanpassingen, waaronder de expliciete invoering van het structuur-gedrag-prestatie paradigma, een revisie van het concept speltheorie, de opvoering van de arbeidsmarkt als onderdeel van het CE en een beperking van de conjunctuuranalyse. Welke examenstof is nu precies vernieuwd? Wat is verdwenen? Wat is erbij gekomen? Welke witte vlekken in het programma moeten docenten zelf opvullen?
Webinar terugkijken

Wat betekent de nieuwe vwo syllabus voor jou?

In de nieuwe syllabus 2023 voor vwo zijn de examendomeinen H en I grondig herschreven en is er ‘klein onderhoud’ gepleegd aan de overige domeinen. Welke examenstof is nu precies vernieuwd? Wat is verdwenen? Wat is erbij gekomen? Welke witte vlekken in het programma moeten docenten zelf opvullen?

Webinar terugkijken


Nascholing speltheorie (domein F Samenwerken en onderhandelen) vwo

In de nieuwe syllabus voor vwo is bij domein F 'herhaalde spelen' toegevoegd. In dit webinar behandelt Jeroen Hinloopen de veranderingen in het vernieuwde concept speltheorie in de nieuwe syllabus voor vwo.

Webinar terugkijken


Nascholing speltheorie (domein F Samenwerken en onderhandelen) havo

In de nieuwe syllabus voor havo is domein F volledig vernieuwd. In dit webinar behandelt Jeroen Hinloopen de veranderingen in het vernieuwde concept speltheorie in de nieuwe syllabus voor havo.

Webinar terugkijken


Nascholing over de concepten 'Economische groei' (domein H) en 'Goede tijden, slechte tijden' (domein I) vwo

De domeinen H ('Welvaart en groei') en I ('Goede tijden, slechte tijden') zijn volledig vernieuwd. Denk daarbij aan de invoering van een macro-economische productiefunctie, een herijking van het begrip welvaart, een bredere behandeling van monetair beleid en de invoering van een macro-economisch conjunctuurmodel. Jeroen Hinloopen bespreekt in dit webinar de nieuwe domeinen in relatie tot andere concepten uit de syllabus. Hij laat aan de hand van concrete en direct bruikbare voorbeelden zien hoe je deze stof kunt onderwijzen.

Domein H Webinar terugkijken
Domein I Webinar terugkijken


Nascholing over de concepten 'Markt' (domein D), 'Ruilen over de tijd' (domein E), 'Samenwerken en onderhandelen'(domein F) en "Risico en informatie' (domein G) vwo

In de nieuwe syllabus voor vwo is ‘klein onderhoud’ gepleegd bij de concepten die zich niet exclusief op de macro-economie richten, waaronder het surplus als maatstaf voor economische doelmatigheid, een breder uitgewerkt verband tussen rente en risico, de opname van twee voorheen verplichte contexten in het CE en een behandeling van herhaalde spelen. Jeroen Hinloopen bespreekt in dit webinar de veranderingen in deze domeinen in relatie tot andere concepten uit de syllabus. Hij laat aan de hand van concrete en direct bruikbare voorbeelden zien hoe je deze stof kunt onderwijzen.

Webinar terugkijken