Search

Masterclass: nieuwe syllabus economie vwo bovenbouwSpreker

Prof. Jeroen Hinloopen


Programma

15.00 - 17.30 uur

Locaties & data:

Zwolle 3 maart 2020

Utrecht 5 maart 2020 VOL!

's-Hertogenbosch 17 maart 2020

Dordrecht 19 maart 2020


In mei 2023 leggen je vwo-leerlingen voor het eerst examen af volgens de nieuwe syllabus. Deze leerlingen zullen in augustus 2020 met het nieuwe programma beginnen.

Malmberg organiseert daarom een Masterclass om je hierop voor te bereiden. Jeroen Hinloopen (beleidsadviseur) bespreekt de nieuwe syllabus met de nadruk op veranderingen in de domeinen H en I. Natuurlijk is er ook aandacht voor de didactisering van met name de nieuwe onderwerpen.


Voor Praktische Economie gebruikers is deze masterclass gratis.

Aanmelden