Search

Koppeling van opgaven aan leerdoelen


Inzicht in leerdoel en niveau waarop leerlingen dat leerdoel dienen te beheersen schept duidelijkheid en kan in- en extrinsieke motivatie van leerlingen verhogen.

Bij onderbouwleerlingen of bij leerlingen die een (verplicht) bijvak volgen, ligt de nadruk op extrinsieke motivatie: je moet zus en zo leren omdat ik, docent, dat wil. Het kan dan helpen als je ziet wát je moet leren. Wanneer leerlingen het vak hebben gekozen en/of wanneer het een examenvak is, is automatisch sprake van intrinsieke motivatie: Ik moet me inspannen, want anders haal ik mijn diploma niet.

In Biologie voor jou houden we het aantal leerdoelen per leseenheid behapbaar. In de volgende releases is een leerdoeloverzicht aan het begin van elke paragraaf opgenomen. Je kunt als docent goed beargumenteerde selecties voor huiswerk maken: zijn alle leerdoelen gedekt en ook op het gewenste taxonomie niveau?