Jullie waardering voor extra lesmateriaal stijgt

Het rapportcijfer voor extra lesmateriaal is gestegen! We willen daar nog meer aandacht aan besteden en verder aan bouwen door actuele lessen aan te bieden voor meerdere vakken. Recent zijn er bijvoorbeeld actuele lessen voor biologie ontwikkeld. Natuurkunde, scheikunde en economie volgen later. Ontdek het op Onderwijs van morgen.