Jullie reacties op de januari tevredenheidsmeting:

Jullie reacties n.a.v. de tevredenheidsmeting van Malmberg:

Tijdens de tevredenheidsmetingen van Malmberg kunnen jullie naast een score per onderwerp ook altijd opmerkingen / tips of een reactie aan ons doorgeven. We vinden iedere reactie waardevol om onze lesmethodes en service te verbeteren.

En erg blij worden we natuurlijk van heel erg positieve reacties zoals deze van Dhr. Boekelman van De Nieuwe Veste. Meer leuke quotes van enthousiaste leerkrachten vind je op de pagina:

Jullie aan het woord