Search

Inloggen via de ELO


Docenten geven aan het lastig te vinden dat het inloggen via de ELO verloopt. De koppelingen werken niet altijd goed. We werken nauw samen met de ketenpartners om tot een snelle oplossing te komen, zodat de docent weer verder kan met lesgeven. Het aanmaken en koppelen van leerlingen aan klassen is ook lastig als er meerdere locaties zijn van een school.