High performance level

Zeker met onderwijs op afstand moet je op een online leeromgeving kunnen vertrouwen. Daarom streeft Malmberg naar een maximale beschikbaarheid van haar online lesmateriaal en naar de beste service via telefoon, e-mail, website en Twitter. De beschikbaarheid van onze online omgeving is ook afhankelijk van andere factoren zoals internetverbinding op school en thuis, de ELO’s, Kennisnet en externe gevaren zoals DDOS aanvallen. We streven naar 99,5% beschikbaarheid als servicelevel en dat is in 2020 altijd behaald. Daar zijn we best een beetje trots op. Net zoals op het rapportcijfer 8,5 dat de helpdesk en klantenservice collega’s hebben gekregen. Op  deze pagina  kun je zien wat wij  bedoelen met ‘high performance’. We streven naar de best mogelijke bereikbaarheid zodat je maximaal les kunt blijven geven.