Gerealiseerd talen herfst update 2020

Welke wensen gaan we mee aan de slag?

Lees in de herfst update 2020 welke wensen jullie de afgelopen maanden hebben doorgeven voor de talen: All Right!, D'accord!, Na Klar!, Of Course! en Talent en welke wensen we hebben gerealiseerd!

All Right! - MAX - onderbouw

  • Toetsen zijn beschikbaar op twee verschillende niveaus. Bijvoorbeeld als je aan een 2TH klas lesgeeft, dan heb je een toets op T en een op H niveau.

All Right! - MAX - vmbo bovenbouw

  • Er zijn extra C beschikbaar in nieuwste release.

 

Na klar! - MAX - onderbouw

  • Er zijn verkorte routes beschikbaar in de docentenomgeving.

Talent - MAX – onderbouw

  • Meer video’s zijn gerealiseerd en zijn toegevoegd aan de online leeromgeving

  • Theorie en opdrachten zijn verbeterd en meer to the point

  • Vragen zijn meer geschikt gemaakt voor online

  • Meer schrijfopdrachten als oefen- en toetsstof

 

De contentmeldingen die we van docenten hebben ontvangen verwerken we continu online in de methodes. Op basis van learning analytics worden wijzigingen in nieuwe releases van de boeken en online meegenomen en verwerkt. We zien bijvoorbeeld welke foute antwoorden er worden gegeven en welke vragen altijd goed of juist altijd fout worden gemaakt.

Er zijn verschillende functionaliteiten aan de online leeromgeving toegevoegd. Lees meer.