Search

Gerealiseerd mens en maatschappij herfst update 2020

Welke wensen gaan we mee aan de slag?

Lees in de herfst update 2020 welke wensen jullie de afgelopen maanden hebben doorgeven voor de mens en maatschappij methodes; De wereld van, Humboldt, Economisch bekeken, Memo, Praktische Economie, Dilemma en die we hebben gerealiseerd!

De wereld van - MAX

  • Het lesmateriaal is aangepast, zodat scholen met de Alcarta atlas én de 55e editie van de Grote Bosatlas kunnen werken.

Memo - MAX - onderbouw

  • Leerdoelen zijn het vertrekpunt en de oriëntaties en intro’s zijn verbeterd. Lees meer over de laatste vernieuwingen in leerjaar 1 en 2.

Dilemma – MAX – havo/vwo bovenbouw

  • Het niveau sluit beter aan bij de havo-leerling, zeker op het gebied van toepassen en vaardigheden. Ook kun je op hogere-orde-vragen meer differentiëren naar niveau.

  • De opdrachten en de bijbehorende antwoorden zijn beoordeeld en herschreven evenals een groot deel van de teksten, met name in het domein Pluriforme samenleving. Lees meer over de laatste vernieuwingen.


De contentmeldingen die we van docenten hebben ontvangen verwerken we continue online in de methodes. Op basis van learning analytics worden wijzigingen in nieuwe releases van de boeken en online meegenomen en verwerkt. We zien bijvoorbeeld welke foute antwoorden er worden gegeven en welke vragen altijd goed of juist altijd fout worden gemaakt.

Er zijn verschillende functionaliteiten aan de online leeromgeving toegevoegd. Lees meer.