Search

Gebruikersbijeenkomst Memo


Meld je aan voor de gebruikersmiddag

Steeds meer scholen maken gebruik van de online leeromgeving van Memo. Dat betekent dat steeds meer leerlingen en docenten ervaringen opdoen met online leren en online lesgeven. In gesprekken met docenten merken we dat zij het waardevol vinden om deze ervaringen uit te wisselen.

Graag nodigen we je daarom uit voor een gebruikersmiddag op dinsdag 12 juni. Tijdens de middag zullen collega’s van verschillende scholen hun ervaringen met je delen. Ook zullen medewerkers van Malmberg bestaande en toekomstige functionaliteiten van de online leeromgeving toelichten. Natuurlijk is er ook volop ruimte om met collega’s te discussiëren en je eigen vragen aan de orde te stellen.

Locatie:

Malmberg, Den Bosch (routebeschrijving)

Programma:

14:45 - 15:00 uur: ontvangst


15:00 - 15:30 uur: Collega’s vertellen over hun ervaringen met het werken in de online leeromgeving. Wat betekent het werken met de omgeving voor de organisatie van hun lessen? Hoe gebruiken zij het dashboard?


15:30 - 16:00 uur: Michiel Bugter licht nieuwe onderdelen in de online leeromgeving van Memo toe.


16:00 - 16:15 uur: Korte pauze


16:15 - 16:45 uur: Thomas Klein Middelink laat zien aan welke nieuwe functionaliteiten Malmberg werkt. Zo bespreekt hij een volledig nieuwe opzet van de manier waarop met het materiaal kan worden gewerkt.


16.45 - 17:00 uur: Vragenronde en afsluiting


17:00 - 17:30 uur: Afsluiting en borrel

 

 Aanmelden