Search

Expertgroep vmbo Aardrijkskunde

Samenvatting van de bijeenkomst

Op donderdag 5 april 2018 organiseerde Malmberg een expertbijeenkomst voor docenten aardrijkskunde. Deze bijeenkomst was speciaal gewijd aan vmbo bovenbouw. Tijdens de expertbijeenkomst zijn drie onderwerpen aan de orde geweest.

Doorlopende leerlijnen

Falco Zwinkels (Malmberg) besprak de opbouw van de lesstof van leerjaar 1 tot het examen. Elk leerjaar van De wereld van telt vier hoofdstukken. Hoofdstuk 4 van leerjaar 3 bevat de verrijkingsstof voor vmbo-gt. Het laatste hoofdstuk van leerjaar 4 is een kort hoofdstuk waarin leerlingen worden voorbereid op  het centraal examen.

Beoordelen 3 vmbo-kgt

Elke docent ontving een proefdruk van een hoofdstuk van De wereld van 3 vmbo-kgt. Vervolgens kreeg iedereen een half uur om het hoofdstuk te lezen en opmerkingen te maken. Daarna werden de opmerkingen met enkele collega’s besproken en tenslotte plenair gedeeld. Alle suggesties van de docenten zullen door de redactie worden beoordeeld en zoveel mogelijk worden verwerkt in de definitieve versie van de methode. Vanaf 1 november 2018 kunnen docenten een beoordelingsexemplaar van De wereld van 3 vmbo-kgt en een proeflicentie van de online leeromgeving bestellen.

Opzet 4 vmbo-kgt

De laatste opdracht voor de deelnemers bestond uit het ontwerpen van een blauwdruk voor 4 vmbo. In vier groepen gingen docenten aan het werk om op basis van de syllabus een opzet voor een hoofdstuk te maken. Elke groep ging enthousiast aan de slag met het verkavelen van de eindtermen over theorie- en praktijkparagrafen. De ideeën van de verschillende groepen zullen worden gebruikt bij de ontwikkeling van De wereld van 4 vmbo-kgt.