Search

Expertgroep Memo

Samenvatting van de bijeenkomst

Bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal of de verbetering van bestaande methodes maakt Malmberg gebruik van de kennis en ervaring van docenten uit het voortgezet onderwijs. In panels spreken de methodemakers met docenten over hun wensen en behoeftes. Ook kunnen docenten zelf met voorstellen komen of prototypes van lesmateriaal ontwikkelen.

Om docenten meer te betrekken bij de ontwikkeling van lesmethodes werkt Malmberg sinds enkele jaren met expertgroepen. Er zijn expertgroepen die zich richten op een specifiek thema (bijvoorbeeld digitalisering) en expertgroepen die zich bezighouden met een schoolvak.

Op donderdag 12 april kwam de expertgroep geschiedenis bijeen in het kantoor van Malmberg in Den Bosch. Deze bijeenkomst was speciaal gewijd aan de onderbouw. Op de agenda stonden diverse onderwerpen. Zo is er gediscussieerd over het curriculum in de onderbouw, de rol van leerdoelen in het geschiedenisonderwijs en de verschillen tussen vmbo, havo en vwo. De opmerkingen en suggesties van docenten uit de expertgroep zullen worden verwerkt in de nieuwe editie van Memo voor de onderbouw.

Ook meedenken?

Wil je ook meedenken over de toekomst van het geschiedenisonderwijs? Meld je dan aan voor de expertgroep geschiedenis.

Aanmelden