Search

Even voorstellen - Mark Zweegers


Mijn naam is Mark Zweegers. Bij Malmberg houd ik mij bezig met de vakken Wiskunde en Rekenen maar ook met vakoverstijgende onderwerpen. Ik ben vaak op scholen te vinden om met docenten en leerlingen te spreken over het vak en onze leermiddelen.

Het mooie van mijn werk is te ervaren hoe docenten op uiteenlopende wijzen hun leerlingen enthousiast weten te maken voor hun vak. Iedere docent kiest daarbij een eigen mix van online lesmateriaal, boeken en andere hulpmiddelen. 

In 2019 blijf ik de ontwikkelingen in het reken- en wiskundeonderwijs op de voet volgen. Vooral de ontwikkelingen rond het curriculum zijn natuurlijk voor Malmberg van belang. Maar ik ga ook graag komend jaar met je in gesprek om je wensen en behoeften ten aanzien van onze lesmethodes in kaart te brengen. Ook kan ik je helpen als je inhoudelijke vragen hebt of meer wilt weten over het gebruik van de online leeromgeving van MathPlus.

Neem contact op