Search

Economisch bekeken 2 vmbo-t/havo

Bekijk nu 2 vmbo-t/havo

Vanaf schooljaar 2018-2019 is Economisch bekeken ook beschikbaar voor 2 vmbo-t/havo.  De editie 2 vmbo-t/havo wijkt op een aantal punten af van de editie 2 vmbo-gt.

● Economisch bekeken voor 2 vmbo-t/havo  bevat minder introductievragen dan 2 vmbo-gt.

● De leertekst van 2 vmbo-t/havo is aangevuld met extra begrippen of verdieping.

● In de opdrachten van 2 vmbo-t/havo wordt een hoger beheersingsniveau van de leerling gevraagd. Bij het onderdeel toepassen worden meer inzichtsvragen gesteld.

● Aan de Test jezelf van 2 vmbo-/havo zijn nieuwe vragen toegevoegd.Net als bij de andere edities komen er twee leerwerkboeken: een deel A en een deel B.

 

Bekijk hoofdstuk 1

 

Wil je deze editie op de boekenlijst voor schooljaar 2018-2019 plaatsen?  

Bekijk de bestelgegevens.

 

Vraag je gebruikersexemplaren aan


Economisch bekeken vmbo-t/havo