Search

Biologie voor jou onderbouw en h/v bovenbouw MAX worden vernieuwd!


Biologie voor jou onderbouw en havo/vwo bovenbouw zijn MAX-methodes. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode. Het lesmateriaal voor schooljaar 2019-2020 ziet er dus wat anders uit dan het huidige materiaal.
Je kunt rekenen op de volgende verbeteringen:


Onderbouw

 • De onderdelen van de paragraaf waren: bassistof, extra basisstof, Samenvatting, Diagnostische toets en Verrijkingsstof. Het was niet voor iedereen duidelijk of de extra basisstof nu verplicht of extra was. Nu is de indeling aangepast naar basisstof, extra stof, onderzoek en afsluiting.
 • Met uitzondering van de vmbo-BK-editie staan de practica achteraan in het thema gegroepeerd en vallen samen met leren onderzoeken onder het kopje Onderzoek.
 • In de afsluitende paragraaf is een samenvatting opgenomen. Leerlingen kunnen met de online diagnostische toets zichzelf overhoren .
 • Van docenten hoorden we dat het niveau voor vwo/gymnasium te eenvoudig was en dat er te weinig onderscheid was met havo/vwo. Dat hebben we ter harte genomen. De vwo-editie is flink aangepakt, er is meer onderscheid met havo aangebracht en de lesstof en opdrachten zijn verzwaard.
 • Met een duidelijk onderscheid in kennis en inzicht opdrachten kun je eenvoudiger differentiëren. Zo kan elke leerling op zijn eigen niveau uitdaging vinden.


Havo/vwo bovenbouw

 • Er worden Binas verwijzingen toegevoegd aan het lesmateriaal.
 • Per thema worden twee olympiade opdrachten toegevoegd voor extra uitdaging.
 • In de online leeromgeving wordt feedback verbeterd.
 • De toetsen worden verbeterd.
 • In de boeken worden verwijzingen naar de online leeromgeving toegevoegd.
 • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
 • Daarnaast worden fouten en onduidelijkheden die zijn geconstateerd verbeterd.


Wat betekent dit voor jou en je leerlingen?
Begin juni verschijnt het nieuwe boek en is de nieuwe content beschikbaar in de online leeromgeving. Leerlingen zullen dit nieuwe boek en de licentie met de nieuwe content ontvangen als de lesmaterialen op de boekenlijst zijn gezet. Docenten kunnen de vernieuwde boeken en de docentlicentie voor het nieuwe jaar vanaf begin juni bestellen in de webshop. We zullen je hierover tijdig informeren. Daarnaast zorgen we voor een document waarin we de veranderingen toelichten. Wil je meer weten over de vernieuwing van Biologie voor jou MAX en wat de veranderingen voor je lesvoorbereiding betekenen? Neem dan contact op met Eugène Wijnhoven (portfoliomanager) of je accountmanager.