Search

Aanpassing vmbo-curricula Nova natuurkunde


De vmbo-curricula zijn sterk verouderd. Vanaf september 2020 zou aan actualisering worden gewerkt. Dat is ten gevolge van corona inmiddels uitgesteld tot september 2021.

Slo heeft in 2018 OCW/CvTE geadviseerd een beperkte herziening van de syllabus door te voeren. OCW stond daarvoor open (binnen het bestaande programma), maar heeft ten gevolge van corona besloten dit uit te stellen. Het streven is nu om vanaf september 2021 een commissie in te stellen die een nieuw examenprogramma zal voorbereiden. Lees meer


In Nova nask1 worden echter nu al actuelere onderwerpen (bijvoorbeeld duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie) geïntegreerd.