Search

Aanpassing vmbo-curricula


De vmbo-curricula zijn sterk verouderd. Vanaf september 2020 zou aan actualisering worden gewerkt. Dat is ten gevolge van corona inmiddels uitgesteld tot september 2021.

Slo heeft in 2018 OCW/CvTE geadviseerd een beperkte herziening van de syllabus door te voeren. OCW stond daarvoor open (binnen het bestaande programma), maar heeft ten gevolge van corona besloten dit uit te stellen. Het streven is nu om vanaf september 2021 een commissie in te stellen die een nieuw examenprogramma zal voorbereiden. Lees meer


In Biologie voor Jou worden echter nu al actuelere onderwerpen (bijvoorbeeld aandacht voor gender) geïntegreerd in de onderbouw en vanaf 2022 ook in de bovenbouw vmbo. Dit geschiedt in samenspraak met Sekspraat, een organisatie die seks en seksualiteit meer bespreekbaar wil maken.