Search

Rekenroute

Organisatie

Organisatie

Organisatie per jaar

Het jaarprogramma van Rekenroute bestaat uit 30 doelen. Elk doel beslaat één week met vijf lesdagen. De doelen van het jaar zijn ondergebracht in werkboeken per domein. Het aantal doelen per domein varieert.

 

Organisatie per doel

Per doel staan er vijf lessen in het werkboek. Rekenroute telt gele en blauwe lessen. Geel is een leerkrachtgebonden moment, blauw betekent zelfstandig werken. Les 1 en 3 zijn gele lessen. In die lessen geef je instructie op het doel. In les 1 wordt het doel voor het eerst aangeboden. In les 3 wordt het doel verder uitgewerkt. Les 2 en 4 zijn blauwe lessen. In deze lessen werken de kinderen zelfstandig verder aan het doel. Voor kinderen die moeite hebben met het lesdoel is verlengde instructie beschikbaar.

 

Observeren en reflecteren

De observatiepunten geven je handvatten om continu de vorderingen van het kind te observeren. Op de laatste dag van de week reflecteer je samen op de beheersing van het doel. Hiervoor zijn observatieformulieren beschikbaar. Aan de hand hiervan bepaal je wat het kind de volgende week gaat doen.

 

Eigen routes

In de handleiding is een route uitgewerkt langs alle doelen van het leerjaar. Dit is bedoeld voor de kinderen die op een eigen leerroute werken.

 

Gebruik naast een reguliere methode

Het is belangrijk dat Rekenroute-kinderen meedoen aan de doe-lessen uit de reguliere rekenmethode. Bijvoorbeeld les 11 en het Rekenlab in Pluspunt, en les 13 en Eureka in De wereld in getallen. Tijdens de doe-lessen gaat het om ervaren, verklaren en verbinden, verkennen en samenwerkend leren.