Search

Rekenroute

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken

Voorbereiding en observatie

Een blok start met het invullen van het blokvoorbereidingsformulier. Hierop staan de basisvereisten waaraan kinderen moeten voldoen om te kunnen starten. Je kunt hiermee vooraf niveaugroepen indelen. Daarna gebruik je tijdens het hele blok het observatieformulier. Hierop staan observatiepunten op het gebied van begrip en procedureontwikkeling: snappen de kinderen het en kunnen ze de som oplossen?


Peilingslessen

In Pluspunt vindt de peiling van het leerproces niet alleen plaats tijdens (optionele) formele toetsmomenten, maar meteen al in de eerste 2 weken van een blok. Op vrijdag in week 1 (lesĀ­ 5) en op vrijdag in week 2 (les 10) vindt de peilingsles plaats. In die peilingslessen wordt duidelijk of de kinderen de 2 doelen van de week zelfstandig beheersen. Zo zit je veel dichter op de vorderingen per kind en kun je eerder ingrijpen als dat nodig is.


Maximale groei voor elk kind

Elk kind krijgt bij een hogere score op een bepaald doel in de peiltaak een gouden, zilveren of bronzen medaille. In het leerlingonderdeel Groei kunnen de kinderen zelf zien welke medailles ze hebben behaald. Als een kind nog geen gouden medaille op een bepaald doel heeft behaald keert het doel terug als bijvoorbeeld een verbetertaak of herhaaltaak. Zo kan elk kind alsnog een (hogere) medaille halen en werken aan zijn persoonlijke groei.