Ontwikkelingen Taalblokken Nederlands

Alle veranderingen op een rijtje

We nemen Taalblokken Nederlands flink onderhanden. Met als doel dat jij én je studenten een nog beter resultaat behalen. Hieronder een overzicht van alle veranderingen en vernieuwingen.

Inhoud

1. Duidelijke en consistente structuur

 • Bouwstenen lessen 2F en 3F krijgen zoveel mogelijk dezelfde lengte en opbouw en zijn op elkaar uitgelijnd
 • Theorie en voorbeelden wordt compacter en beter vindbaar
 • Samenvatting theorie op vaste plek in Bouwsteen

2. Meer onderscheid tussen boeken en online leerplatform

 • Eerste focus ligt op aanpassingen in de online omgeving. Zo kan je het boek inzetten als additioneel oefenmateriaal

3. Vernieuwde en hedendaagse content (bronnen, onderwerpen, opdrachten)

 • We vervangen een gedeelte van de bronnen
 • De bronnen krijgen een thematische samenhang

4. Meer aandacht voor toetsen

 • Verbeterde tussentoetsen bij elke bouwsteen, inclusief geïntegreerde woordenschat
 • Verbeterde methodetoetsing bij de bouwstenen
 • Verbeterde nulmetingen bij de bouwstenen
 • Nieuw: nulmetingen en eindtoetsen bij woordenschat
 • Verbeterde toetsen spelling en grammatica

6. Meer aandacht voor woordenschat

 • Aparte leerlijn
 • Meer aandacht voor woordleerstrategie

7. Uitbreiding spelling en grammatica (inclusief toetsing)

8. Nieuwe examentraining lezen/luisteren 2F en 3F De vernieuwingen worden gefaseerd ingevoerd. De nieuwe examentraining komt in het voorjaar van 2018. Structuur, nieuwe bronnen, toetsen, spelling en grammatica zijn vanaf het nieuwe schooljaar te gebruiken. Inhoudelijke feedback en woordenschat volgen in het najaar van 2019. We houden je hiervan op de hoogte via de online Taalblokkenomgeving.