Ontwikkelingen Taalblokken Engels

Alle veranderingen op een rijtje

We nemen Taalblokken Engels flink onderhanden. Met als doel dat jij én je studenten een nog beter resultaat behalen. Hieronder een overzicht van alle veranderingen en vernieuwingen.

Inhoud

 • Meer aandacht voor toetsen: chapter toetsen voor niveau A1, A2, B1 en B2
 • Uitbreiding inhoudelijke feedback in de online leeromgeving
 • Meer aandacht voor woordleerstrategie
 • Volop focus op woordenschatlijnen voor A2, B1 en B2, o.a. aandacht voor woordleerstrategieën
 • Uitbreiding spelling en grammatica inclusief persoonlijke leerlijn met 0-meting én extra toetsing
 • Nieuwe examentraining lezen/luisteren B1 en B2
 • B2 productief (online)

De vernieuwingen worden gefaseerd ingevoerd. Sommige zie je direct na de zomer, andere volgen gefaseerd gedurende het schooljaar. We houden je hiervan op de hoogte via de online Taalblokken omgeving.

Natuurlijk blijven de sterke punten van Taalblokken bestaan:- Heel veel beroepsgerichte content; omdat dát de student echt motiveert.

- Integratie van receptieve en productieve vaardigheden omdat dit variatie brengt voor de student en het begrip verhoogt.

- Veel samenwerkingsopdrachten voor de productieve vaardigheden.

Functionaliteiten

Ook de online leeromgeving staat niet stil. Hieronder een overzicht van de verbeteringen die afgelopen periode zijn doorgevoerd. Zo kun je voor jezelf zien of je voldoende op de hoogte bent.

 • Nieuw dashboard voor de student: hij weet meteen waar hij moet beginnen en welke toetsen voor hem staan ingepland
 • Nieuw dashboard voor de docent: direct een helder inzicht in wat er in een door jou gekozen periode is gedaan en waar de studenten aan hebben gewerkt. Je krijgt een helder overzicht per klas en student
 • Veel inzicht in hoe lang en wanneer een student waaraan heeft gewerkt. Zo kan je je studenten gerichter ondersteunen en aansturen
 • Het aantal pogingen van een opgave past zich automatisch aan bij het vraagtype in combinatie met het aantal gegeven antwoordmogelijkheden. Zo wordt de student gemotiveerd om na te denken over het antwoord en minder verleid om te gokken

De keuze welke ontwikkelingen we oppakken maken we op basis van gesprekken die we voeren met docenten en feedback die we van jullie ontvangen. We hopen dan ook dat we hiermee ook aansluiten op jouw behoeften.