Didactische achtergrond

Rekenblokken is gebaseerd op een aantal didactische principes:

  • Het Handelingsmodel met de handelingsniveaus van concretiseren naar abstraheren tot formaliseren.
  • Het concrete 3-staps-model volgens de principes van het ERWD-protocol om sommen op te lossen.
  • Het 6-E-model van Prof. Dr. Bart Windels. Dit brengt onder andere het mechanistisch rekenen, cijferen en het realistisch rekenen in evenwicht.
  • De Meta-analyse van Professor John Hattie, voor het verbeteren van leerprestaties.

Dit vertaalt zich in Rekenblokken op de volgende manier:

  • Elke les heeft zijn eigen instructie.
  • Opbouw op basis van voordoen, nadoen en zelf doen.
  • Lesopbouw van makkelijk naar moeilijk.
  • Interactieve opgaven voor opbouw van rekenbegrip vanaf het formele handelingsniveau.
  • Adaptieve persoonlijke feedback op basis van de gekozen leerstrategie (Check-KIT).
  • Studenten krijgen 3 pogingen om het goede antwoord te geven. Inclusief feedback. Zo leren ze direct van het oefenen.

Handelingsmodel met de verschillende handelingsniveaus