Search

Take Care

Beter voor de klas

Met Take Care leren je studenten dat het draait om de cliënt. Daarom staan servicegerichtheid, integraal werken en resultaatgerichtheid centraal in de methode. Met Take Care werk je met materiaal dat gericht is op het handelen en toepassen van kennis in een zo realistisch mogelijke context. Want praktijkgericht leren is van groot belang als je jouw studenten wilt opleiden tot professionals.

  • Unieke dubbelkwalificatie
  • Niveau 3 én 4
  • Activerende werkvormen

Beoordelingsmateriaal

Daarom Take Care

Unieke dubbelkwalificatie

Take Care is een volledige methode in de zorg voor zowel ViG als MZ3, maar wat Take Care écht uniek maakt is de dubbelkwalificatie ViG-MZ3. Deze dubbelkwalificatie dekt volledig de werkprocessen van zowel VZ als MZ3 en biedt voldoende leerstof voor een opleiding van 3 1/2 jaar.

Niveau 3 én 4

De markt vraagt om beroepskrachten die breed zijn opgeleid en van meerdere markten thuis zijn. In de ontwikkeling van Take Care niveau 3 is daarom de dubbelkwalificatie MZ-VZ als uitgangspunt genomen. Ook de studenten van niveau 4 willen we het mogelijk maken zich breder op te laten leiden. Take Care is zo ontwikkeld dat de opleidingen gecombineerd kunnen starten (bijvoorbeeld het eerste leerjaar), of zelfs volledig gecombineerd aangeboden kunnen worden.

Activerende werkvormen

Onder activerende werkvormen verstaan wij leeractiviteiten die aanzetten tot nadenken, zoeken, uitvinden en doen. De nieuwe methode Take Care zit er vol mee. Kennis is in de zorg van nu tenslotte geen statisch gegeven meer. Het werk verandert snel en de mogelijkheden veranderen snel mee. Dat vraagt van de zorgverlener een blik die voortdurend is gericht op mogelijkheden en oplossingen.

Meer weten over Take Care?

Neem contact op met Saskia Streutker of een van onze andere accountmanagers.

Contact

Lesmateriaal bekijken

Take Care bestaat uit een combinatie van een digitale leeromgeving en leerwerkboeken. Ben je benieuwd hoe het er uit ziet? Neem dan een kijkje in het materiaal.

Bekijk het lesmateriaal

Kenmerken Take Care

De cliënt staat centraal

Take Care zet de cliënt centraal. Uitgangspunt hierbij is de visie op gezondheid en de visie op zorg

Dubbelkwalificatie

Wat Take Care écht uniek maakt is de dubbelkwalificatie ViG-MZ3. Deze dubbelkwalificatie dekt volledig de werkprocessen van zowel VZ als MZ3.

Modulaire opbouw

De modules in Take Care zijn slecht gedeeltelijk aan een volgorde gebonden en daarmee uitermate geschikt om in verschillende samenstellingen te gebruiken

Activerende werkvormen

Het werk in de zorg verandert snel. Daarom biedt Take Care leeractiviteiten die aanzetten tot nadenken, zoeken, uitvinden en doen.

Praktisch en direct toepasbaar

Oefenen in de praktijk neemt in een zorgopleiding een belangrijke plaats in. Take Care biedt daarom kant-en-klaar materiaal voor praktijkoefening.

Blended learning

In het onderwijs concept van Take Care leren studenten door middel van een combinatie van face-to-face onderwijs, e-learning en leren op de werkplek

Download de factsheet

Probeer Take Care

Er zijn verschillende manieren waarop je Take Care kunt ontdekken. Van het zelf beoordelen van het digitale materiaal of de boeken, tot en met het doen van een pilot in je klas met je eigen studenten.

Beoordelingsmateriaal

Je ontvangt de materialen op school.

Doe een pilot

Probeer de methode uit in je klas.

Bekijk de materialen

Blader online door het materiaal.

Docenten over Take Care

"Het digitale platform met de fysieke boeken en de ondersteuning die Malmberg levert, vind ik echt een meerwaarde voor mij als docent."

Peter Bos, docent ROC A12/Het Perron Zorg en Welzijn

Samenstelling Take Care

Take Care niveau is samengesteld uit de volgende onderdelen:

  • Thematische modules (11 modules niveau 3 en 19 modules niveau 4)
  • Leerlijn Anatomie, Fysiologie en Pathologie
  • Skills Algemene Dagelijkse Levensverrichting en Verpleegtechnische Handelingen
  • Leerlijn Sociale en communicatie vaardigheden

Alle modules en onderdelen bestaan uit een digitaal gedeelte en een theorieboek, opdrachtenboek of werkboek. Je kan zelf bepalen in welke volgorde je de modules inzet.

Bekijk alle modules

Contact

Meer weten over Take Care?

Neem contact op met Saskia Streutker of een van onze andere accountmanagers.

Contact

Ondersteuning bij Take Care

Heb je hulp nodig? De mbo-servicedesk helpt jou en de studenten graag.

Service