Search

Praktisch en activerend

Take Care

Zelf aan de slag

Wij geloven dat de student vooral het beste zelf aan de slag kan gaan. Daarom is het op verschillende manieren binnen Take Care terug te vinden. Oefenen en doen op verschillende momenten met verschillende doelen:

1.      Leeropdrachten

2.      Praktijkopdrachten

3.      Skills ADL en VTH

4.      Sociale en communicatieve vaardigheden

Leeropdrachten

De activerende leeropdrachten zijn  gericht op de zelfstandige ontwikkeling van kennis en inzichten en het integreren van opgedane kennis naar toepassingsniveau. Een leeropdracht bevat twee delen. Eén deel is de klassikale instructie waarmee de student kennis verwerft,  verdiept of uitbreidt. Daarnaast gaan studenten zelf of in een groep aan de slag met een opdracht. De leeropdrachten beantwoorden aan de uitgangspunten van de 21st Century Skills.

Praktijkopdrachten

Elke praktijkopdracht heeft realistische casuïstiek als vertrekpunt. Je beslist zelf of je deze casus gebruikt of een vergelijkbare BPV-situatie neemt. Aan de casus is een opdracht gekoppeld. De student oefent en ontwikkelt werkhandelingen, de benodigde competenties en het reflectievermogen. In elke praktijkopdracht zit ook een deelopdracht voor de echte beroepspraktijk. Daarbij levert de student een beroepsproduct op.

Skills

De skills zijn opgedeeld in twee onderdelen:

1. Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
2. Verpleegtechnische Handelingen (VTH)

Een beginnend beroepsbeoefenaar zal een cliënt ondersteunen met zijn dagelijkse levensverrichtingen. Hij moet hierbij ondersteunen als het kan en overnemen als het moet. Dit is dan ook het uitgangspunt bij de beschrijving van de Skills ADL.

Bij Skills VTH zijn de verpleegtechnische handelingen zoals die beschreven staan in het kwalificatiedossier Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige opgenomen. Ook voor studenten Maatschappelijke zorg zijn deze van belang, bijvoorbeeld als het gaat om medicatie.

We bieden zowel bij de skills ADL en VTH een vaste structuur aan door elke handeling als volgt te beschrijven: voorbereiding, uitvoering in stappen en nazorg.

Een grote meerwaarde is het groot aantal video’s dat voor Skills ADL en VTH is opgenomen in de digitale leeromgeving. De video’s zijn levensecht, zowel qua personages als omgeving. Zo maken we een combinatie van zelf doen en zien hoe het moet.

Sociale en communicatieve vaardigheden

Van een beginnend beroepsbeoefenaar is het van essentieel belang om te leren hoe je als zorgverlener vaardig omgaat met functionele contacten. Daarom besteedt Take Care hier veel aandacht aan.  De student leert en oefent hoe hij om moet gaan met diverse cliëntgroepen, in diverse situaties en settingen en met andere professionals. Studenten gaan dus vooral zelf doen. De ene keer zelfstandig, de andere keer met medestudenten. De ene keer mondeling, de andere keer schriftelijk.

< Terug

Meer weten? Vraag het ons!

Contact