Search

Opbouw en inhoud

Take Care

Didactische achtergrond

Thematische modules

Een module is opgebouwd rond een thema en is een logische combinatie van werkprocessen en kerntaken. Een module bestaat uit een opdrachtenboek, een theorieboek, een online theoriestudie en een online toets. Voor de docent is er bij elke module een uitgebreide handleiding en lespresentatie (powerpoint). De modules bieden je de mogelijkheid om  de door jou gewenste volgorde in te zetten.  

Doorlopende leerlijnen

Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Onmisbaar in de opleiding zijn de onderdelen Anatomie en Fysiologie en Pathologie. Deze kennis is vaak complex en verzameld in dikke naslagwerken. Take Care heeft het taalniveau en complexiteit aangepast aan de niveau3-student. Daarnaast ontwikkelen we een aparte lijn voor de niveau 4-student, met een apart Anatomie- en Fysiologieboek en een apart Pathologieboek. De boeken van AFP zijn uitgegeven in een handzaam A5 formaat. In de online omgeving vindt de student theoriestudies en formatieve toetsen en een groot scala aan instructiefilmpjes.

Skillstraining ADL en VTH

Het gaat hier om kennisverwerving en het aanleren van handelingen (tot toepassingsniveau). Er is een handboek ADL en een handboek VTH, beide in een handzaam A5 formaat. In de online omgeving is een groot scala aan instructiefilmpjes te vinden. De filmpjes zijn levensecht, zowel qua personages als omgeving.

Sociale en communicatieve vaardigheden

Een uniek onderdeel is de leerlijn Sociale en communicatieve vaardigheden. Deze leerlijn leert de student hoe hij omgaat met functionele contacten. De leerstof heeft betrekking op contacten met diverse cliƫntgroepen, in diverse situaties en settingen en op de contacten met andere professionals. De vaardigheden die de student hier leert komen van pas bij iedere module en zullen door de hele opleiding geoefend worden.

De student gaat zelf of met klasgenoten aan de slag met oefeningen zoals gesprekken voeren met verschillende doelen, situaties onderzoeken en opdrachten uitvoeren. Ook blikt een student terug en observeert hij medestudenten. SoCoVa bestaat uit een theorieboek in een handzaam A5 formaat en een oefeningenboek.

Geriatrie

Take Care heeft een aparte uitgave voor Geriatrie (niveau 4 Maatschappelijke zorg en Verpleegkunde) die een verdieping vormt op de modules.

Medisch rekenen

Het is essentieel dat studenten daadwerkelijk begrijpen hoe ze berekeningen moeten maken, zodat ze dit in de praktijk foutloos kunnen toepassen. Het is niet het aanleren van een trucje, het gaat om het begrijpen wat je moet doen.

In de online omgeving is een volledige leerlijn voor niveau 3 en niveau 4 beschikbaar met oefeningen en toetsen.

< Terug


Meer weten? Vraag het ons!

Contact