Search

Didactiek

Take Care

De didactiek van Take Care

Cliëntcentrale benadering

Op verschillende manieren maakt Take Care duidelijk dat het de cliënt is om wie het werk draait. Take Care gaat uit van wat de cliënt nog kan. Als dat leven een beperking inhoudt door een stoornis of aandoening, dan is dat zeker een uitdaging. Maar het betekent niet zonder meer dat de cliënt niet gezond is. De visie op het werk van zorgverleners is gebaseerd op de eisen die cliënten anno nu stellen. Ze zijn vertaald in drie voor de cliënt herkenbare kenmerken:

1. Servicegerichtheid: dienstbaarheid, cliënt ondersteunen, regie bij de cliënt leggen;
2. Integraliteit: alles aanpakken dat nodig is of zorgen dat het gebeurt, ondersteunen in verschillende levensdomeinen;
3. Resultaatgerichtheid: doelen stellen, resultaten halen, kosten besparen, milieu sparen.

In alle beschrijvingen, begeleidingstips en methodische aanwijzingen die Take Care biedt, zijn deze kenmerken te herkennen. Ze maken Take Care tot een methode die niet alleen zégt dat de cliënt centraal moet staan, maar die het ook werkelijk dóet en aanleert.

Van meer gesloten naar open

We helpen de studenten bij het leren, denken en handelen via een didactische aanpak van ‘meer gesloten naar meer open’. De verschillende onderdelen van Take Care maken deze aanpak concreet:

  • De katernen, oefeningen en toetsen bieden de student meer sturing en houvast;
  • De leeropdrachten zetten de studenten aan tot meer zelfsturing, zelfstandig leren en werken;
  • De praktijkopdrachten en de bibliotheek sluiten aan op meer zelf verantwoordelijk leren en handelen.

Blended aanpak

Met Take Care leert de student op verschillende manieren. Zo is er de combinatie van klassikaal onderwijs en zelfstandig leren in de online leeromgeving. Ook biedt  Take Care opdrachten en theorie waar de studenten mee aan de slag kunnen, ze oefenen skills met medestudenten en ze leren op de werkplek of in het praktijklokaal.

Deze combinatie zorgt er voor dat ook een BBL-student goed met het materiaal van Take Care uit de voeten kan.

Theorie  

Het werk van de zorgverlener is complexer geworden en het bevat meer risicovolle handelingen dan voorheen. In de afgelopen jaren zijn de scholen en de overheid weer meer waarde gaan hechten aan theorie. Daarom biedt Take Care een degelijk pakket aan ondersteunende theorie.

De theoriekaternen bij de modules zijn beknopte papieren uitgaven die de benodigde theorie bevatten voor de opleiding, dus zowel voor het basisdeel als voor de profieldelen. De theorieselectie houdt rekening met zowel de werkpraktijk als het kwalificatiedossier. In de theorie is veel aandacht voor een heldere structuur en is er afwisseling met praktische tips. Om de student te laten nadenken over de theorie zijn er ook prikkelende denkvragen opgenomen. Een student gaat in de digitale leeromgeving aan de slag met vragen om zo de theorie te verwerken en in te slijpen.

< Terug

Meer weten? Vraag het ons!

Contact