Search

Opbouw en inhoud

Taalblokken Engels

Hoe werkt Taalblokken Engels?

Taalblokken Engels is een blended methode. Online leren en oefenen en oefenen in het boek wisselen elkaar af. Ook kan de student uitstapjes maken naar de productieve opdrachten. Daar wordt de student uitgedaagd om samen met andere studenten te communiceren in de beroepscontext.

Taalblokken Engels leidt op tot het CE lezen en luisteren B1 en B2 en de schoolexamens op de niveaus A1 t/m B2. Daarnaast bereidt Taalblokken Engels de student voor op succesvol communiceren in het beroep en de maatschappij.

Leerlijnen

De leerlijnen voor de taalniveaus A1 en A2 zijn volledig geïntegreerd, volgens de Übungstypologie van Neuner. De student start een onderdeel online met luisteren en gesprekken voeren, daarna oefent hij met minder geholpen gespreksoefeningen. Dan volgt lezen en schrijven en uiteindelijk spreken.

Bouwstenen

De basis van B1 en B2 zijn de bouwstenen: een geïntegreerde leerlijn Reading & Listening waarin taalvaardigheden aan bod komen rondom de theorie. We geloven in de ‘doe-mentaliteit’ van de MBO-student en bieden de theorie daarom aan nádat de student geoefend heeft. Daardoor landt de theorie beter. Studenten oefenen daarna gericht verder zodat de kennis inslijpt.

Extra lessen lezen en luisteren

Naast Reading & Listening zijn er extra lessen lezen en luisteren, waarbij alle bouwstenen geoefend kunnen worden als voorbereiding op het CE. Veel lees- en luisterkilometers, met gevarieerde oefeningen en woordenschat zorgen voor succes op het examen.

Examentraining

Als de student klaar is voor het examen, is het belangrijk om examens te gaan oefenen. Ook daarin voorziet Taalblokken Engels. Het bespreken van de proefexamens is daarbij essentieel. Daarom heeft onze examentraining bij ieder examen een uitgebreid bespreekmodel met een toelichting op alle antwoorden en afleiders.

Beroepsgericht

Schrijven, spreken en gesprekken voeren doet de student bij ons beroepsgericht. Dat kan een algemene setting zijn, maar voor een flink aantal domeinen zijn de oefeningen uitgewerkt voor een specifieke beroep. Zo leert de student op de juiste manier te communiceren in zijn  toekomstige beroep en gaat hij gemotiveerd aan het werk.

Spelling en grammatica

Spelling en grammatica bieden we aan in drie uitgebreide leerlijnen op de niveaus A1 t/m B2. Op basis van een 0-meting wordt voor elke student een persoonlijke leerlijn spelling en grammatica klaargezet.

Handleiding Taalblokken Engels

Wil je meer weten over de verschillende onderdelen? Lees dan de uitgebreide toelichting in de handleiding.

Handleiding