Search

Didactiek

Taalblokken Engels

Didactiek van Taalblokken Engels

Taalblokken is een communicatieve methode. De verschillende taalvaardigheden zijn geïntegreerd, de opbouw van de methode is cyclisch en loopt op in complexiteit.

Taalblokken Engels leidt op tot taalvaardigheid in beroep en maatschappij op de (eind)niveaus A1, A2 en B1 en B2. De methode is opgebouwd volgens een aantal uitgangspunten.

Neuner

Gerhard Neuner (Neuner/Krüger/Grewer 1985) ontwikkelde een oefentypologie op basis van receptief naar productief. Hierin worden vier fases onderscheiden:

A: begrijpen
B: reproductie
C: gestuurde productie
D: vrije uitingen 

Deze fasen zijn opgebouwd van receptief via reproductief naar productief. Ook bouwen ze op van gesloten naar open en van voorspelbare naar onvoorspelbare oefeningen.

Cyclische ordening

Cyclische ordening: o.a. taalhandelingen en woordenschat in een steeds complexere vorm.

Focus op woordenschat

Er zijn woordenlijsten en vocabulairevragen bij het bronmateriaal. Er is een woordtrainer in de online leeromgeving en er is veel aandacht voor strategieën.

Engels als voertaal

In Taalblokken is Engels (zoveel mogelijk) de voertaal. Je spreekt dus vanaf het begin veel Engels met de studenten.

Wil je meer weten over de didactiek? Lees dan de uitgebreide toelichting in de handleiding.

Handleiding