Search

Didactiek

Taalblokken Duits

Didactische uitgangspunten

Taalblokken Duits is ontwikkeld op de volgende didactische uitganspunten:

Van receptief naar productief

Kijken, luisteren, leren en begrijpen vormen de basis voor het leren van een taal. In Taalblokken krijgt de student nieuwe onderwerpen in de taal eerst receptief aangeboden. De productieve toepassing (schrijven en spreken) volgt later.

Een student werkt via de volgende opbouw:

  • Aanbod
  • Begrip
  • Herkenning
  • Verwerking
  • Toepassing

Neuner

Gerhard Neuner (Neuner/Krüger/Grewer 1985) ontwikkelde een oefentypologie op basis van receptief naar productief. Hierin worden vier fases onderscheiden:

A: begrijpen
B: reproductie
C: gestuurde productie
D: vrije uitingen

Ook bouwen de oefeningen zich op van gesloten naar open en van voorspelbare naar onvoorspelbare oefeningen. Taalblokken biedt voor elke fase diverse oefeningen.

Functionele taalvaardigheid

Taalblokken wil studenten voorbereiden op een succesvolle stage- of werkplek  in een Duitstalige omgeving. Daarom richten we ons niet alleen op taalkennis, maar ook op leervaardigheden en -strategieën.

Cyclische ordening

Regelmatig komen onderwerpen in steeds complexere vormen terug. Deze cyclische opbouw geldt voor thematische onderdelen, maar ook voor linguïstische elementen als woordenschat, taalhandelingen en woord- en zinsvorming. Op deze manier werken studenten systematisch aan de opbouw van hun taalvaardigheid.

Woordenschat

We bieden woordenschat op meerdere manieren aan, zodat een student verschillende strategieën kan gebruiken om nieuwe woorden te leren. Er zijn woordenlijsten bij het bronmateriaal en aan het einde van een les. Ook beantwoordt de student vocabulairevragen bij het bronmateriaal.

Met de onlinewoordtrainer kan de student aanvullend oefenen op zijn eigen niveau. Hierbij worden de Duitse woorden ook uitgesproken. Op B1- en B2-niveau geven we niet altijd de Nederlandse vertaling bij nieuwe woorden. Door de betekenisvolle context kan de student deze zelf afleiden.

Voor alle niveaus zijn er online Excellijsten om te gebruiken met wrts.nl.

Gebruik van het Duits van D-A-CH-landen

Taalblokken Duits richt zich vooral op het Duits dat in de Bondsrepubliek Duitsland wordt gesproken en geschreven. Soms bevat het bronmateriaal ook Zwitsers- of Oostenrijks-Duits, of een ander accent dan het standaardaccent. Ook in het dagelijks leven kunnen studenten namelijk verschillende variaties van het Duits tegenkomen.

Meer weten? Vraag het ons!

Contact