Search

Opbouw en inhoud

Taalblokken Nederlands

Hoe werkt Taalblokken Nederlands?

Blended learning

Taalblokken is een blended methode. Online leren is de basis. Het boek biedt daarnaast productieve opdrachten die de student uitdagen om, soms ook samen met andere studenten, te communiceren in de beroepscontext.

Taalblokken leidt op tot het CE en de schoolexamens 2F en 3F én bereidt de student voor op succesvol communiceren in het beroep en de maatschappij.

Mbo-didactiek: doen – denken - doen

De basis van de methode zijn de Bouwstenen: een geïntegreerde leerlijn waarin alle taalvaardigheden aan bod komen rondom de theorie. We geloven in de ‘doe-mentaliteit’ van de mbo-student en bieden de theorie daarom aan nádat de student geoefend heeft. Zo landt de theorie beter. Studenten oefenen daarna gericht verder zodat de kennis inslijpt.

Ieder zijn eigen leerroute

Met de 0-meting kun je de vaardigheid van de student vooraf toetsen. Bouwstenen die de student al beheerst worden automatisch overgeslagen in de leerlijn. Zo blijft de vaardige student gemotiveerd en heb jij handvatten voor differentiatie.

Meters maken

Naast de bouwstenen zijn er extra lessen lezen en luisteren, waarbij studenten alle bouwstenen oefenen als voorbereiding op het CE. Veel lees- en luisterkilometers, afgewisseld met woordenschatoefeningen zorgen voor succes op het examen.

Examentraining

Als de student klaar is voor het examen, is het belangrijk om examens te oefenen. De examentraining van Taalblokken biedt een uitgebreid bespreekmodel met een toelichting op alle antwoorden én afleiders. Zo kan je als docent de student helpen met een gedegen voorbereiding.

Beroepsgericht

Schrijven, spreken en gesprekken voeren doet de student beroepsgericht. Dat kan een algemene setting zijn, maar voor een flink aantal domeinen zijn de oefeningen uitgewerkt voor een specifiek beroepsdomein. Zo leert de student op de juiste manier te communiceren in zijn toekomstige beroep en gaat hij gemotiveerd aan het werk.

Spelling en grammatica

Spelling en grammatica bieden we aan in drie uitgebreide leerlijnen op de niveaus 1F, 2F en 3F. Net als bij de Bouwstenen kan de student een 0-meting doen om een persoonlijke leerlijn te krijgen.

Wil je meer weten over de didactiek en de opbouw, bekijk dan hier de handleiding voor een uitgebreide toelichting.

Download de handleiding
Taalblokken opbouw