Search

Springstof Nederlands

Een remediërende leerlijn Nederlands

Naast Taalblokken bieden we optioneel een aparte remediërende methode aan voor niveau 1F-3F: Springstof Nederlands. Je kunt Springstof inzetten als een student vastloopt in zijn taalontwikkeling naar het 2F-niveau. De diagnostische toets achterhaalt welke hiaten er zijn in de kennis en op het gebied van woordenschat, lezen en luisteren.

  • Gebaseerd op toetsend leren met directe feedback
  • Adaptief en persoonlijk
  • Ontwikkeld voor de mbo-student

Maak een afspraak

Daarom Springstof Nederlands

Gebaseerd op toetsend leren met directe feedback

Een student krijgt een persoonlijk oefenprogramma. Hiermee oefent hij de onderliggende vaardigheden die nog aandacht nodig hebben. Dit oefenprogramma bestaat uit vier oefenblokken met elk drie oefensets per onderliggende vaardigheid. De oefeningen zijn voorzien van instructies die de student te helpen. Daarnaast krijgt de student via het systeem feedback op zijn antwoorden bij de oefeningen en kan hij gebruik maken van hints en tips bij de opgaven.

Apaptief en persoonlijk

Springstof Nederlands achterhaalt niet alleen de taalachterstand, maar biedt ook gerichte oefeningen. Via een intake bepaalt Springstof welke strategieën op het gebied van lezen, luisteren en woordenschat de student nog moet leren en oefenen. Per vaardigheid wordt een traject met oefeningen klaargezet. Aan de hand van de ‘resultaten’ van het oefenen zet het programma indien nodig meer oefenstof klaar. Als docent heb je op elk moment inzicht in voortgang en resultaten van de studenten.

Ontwikkeld voor de mbo-student

Springstof is speciaal ontworpen met het oog op jongvolwassenen en spreekt studenten aan op een volwassen manier. Het is daardoor bijzonder geschikt voor mbo-studenten. Springstof is mede ontwikkeld door het Steunpunt Taal en Rekenen voor studenten mbo met opleidingsniveau 1 tot en met 3. Het is ook goed in te zetten voor studenten die een stagnerende taalontwikkeling hebben

Meer weten over Springstof Nederlands?

Neem contact op met Saskia Streutker of een van onze andere accountmanagers.

Contact

Contact

Meer weten over Springstof Nederlands?

Neem contact op met Saskia Streutker of een van onze andere accountmanagers.

Contact

Ondersteuning bij Springstof Nederlands

Heb je hulp nodig? De mbo-servicedesk helpt jou en jouw studenten graag.

Service