Search

Springstof Rekenen

Remediërend rekenen

Naast Rekenblokken bieden we optioneel een aparte remediërende leerlijn rekenen aan: Springstof rekenen. Studenten kunnen hiermee zelfstandig hun basisrekenvaardigheid tot op ruim 1F niveau ophalen. Springstof is speciaal ontworpen met het oog op jongvolwassenen en is daardoor bijzonder geschikt voor mbo-studenten. Het is dé ideale module bij Rekenblokken die de rekenangst van zwakke rekenaars serieus neemt!

  • Persoonlijke benadering
  • Leereenheden met inhoud
  • Gebruik van beeldend materiaal

Maak een afspraak

Daarom Springstof Rekenen

Persoonlijke benadering en differentiatie

Net als Rekenblokken gaat Springstof uit van een persoonlijke benadering en differentiatie. Zwakke rekenaars die remedial teaching nodig hebben moeten vaak eerst over een enorme drempel om weer aan de slag te gaan met rekenen. Springstof Rekenen neemt die rekenangst weg en maakt rekenen weer leuk door studenten precies op hun eigen niveau te benaderen, duidelijke uitleg te geven en op eigen gegeven antwoorden passende feedback te geven.

Leereenheden met inhoud

De uitleg vindt plaats met speciaal ontworpen animaties. De contextopgaven met een mix van bewerkingen leiden in 4 tussenniveaus naar ruim 1F.

Springstof biedt uitgebreide, herhaalde herkansing met varianten van dezelfde opgaven. Als een student een fout maakt in de opgave geeft Springstof sturende feedback. Zo kan de student een opgave nog een keer starten om een variant van dezelfde opgave te zien en te maken.

Voor de docent is het eenvoudig om eigen resultatenanalyses en voortgangscontrole uit te voeren.

Gebruik van beeldend materiaal

In Springstof zijn alle rekenconcepten vertaald in begrijpelijke beelden, zodat de taaldrempel zo laag mogelijk is. Zwakke rekenaars hebben vaak een gering vermogen om abstracte dingen te begrijpen en Springstof maakt rekenconcepten concreet en toepasbaar. Het geeft studenten zelfvertrouwen door zorgvuldige hulp in kleine stappen die precies passen bij het gegeven antwoord.

Wat kost Springstof Rekenen?

Een studenten licentie van Springstof Rekenen kost € 7,75 per 12 maanden.

Meer weten?

Contact

Meer weten over Springstof Rekenen?

Neem contact op met Saskia Streutker of een van onze andere accountmanagers.

Contact

Ondersteuning bij Springstof Rekenen?

Heb je hulp nodig? De mbo-servicedesk helpt jou en jouw studenten graag.

Service