Doordacht digitaal

De kracht van digitaal

Wij zijn waarschijnlijk de meest digitale, educatieve uitgeverij van Nederland. Dat betekent niet dat je bij ons per se digitaal moet, want wij geloven in de kracht van verschillende werkvormen (en dat betekent dus dat een boek soms gewoon veel prettiger of nuttiger is), maar als je meer digitaal wilt, zijn wij waarschijnlijk je eerste voorkeur. En wij willen niet de meest digitale uitgeverij zijn omdat we een fundamenteel geloof hebben in digitaal, of omdat we geloven dat studenten niet klaar zijn voor de 21e eeuw als ze niet alles digitaal doen. Integendeel. Voor ons is digitaal een handig middel voor een groter doel: meer leerrendement, hogere studentmotivatie en een efficiënter leerproces.

Differentieren

Digitaal een middel voor differentiatie: met behulp van digitale leermiddelen is het eenvoudiger om persoonlijke leerroutes te maken die aansluiten bij de behoeften en kennisniveaus van de individuele student, zodat die efficiënt naar het juiste niveau toewerken. We willen personaliseren, maar onder duidelijke regie van docenten. Een docent bepaalt uiteindelijk welke leerroute een student krijgt; onze applicatie doet suggesties op basis van toetsresultaten.

Persoonlijk leren

Naast werken met een een persoonlijke leerlijn is digitaal ook een middel voor persoonlijke, interactieve feedback: onze methodes kunnen online, gericht feedback (suggesties) geven hoe een student een opgave goed kan beantwoorden. We kunnen ook proces-feedback geven in termen van aanmoedigingen, suggesties en complimenten in aanvulling op het werk van de docent.

Inzicht en overzicht

Digitaal een middel voor overzicht en inzicht: als studenten werken met digitale leermiddelen, is het eenvoudiger om te zien wat zij gedaan hebben en hoe ze het gedaan hebben. Daardoor zien zowel studenten als docenten gemakkelijker hoe een student ervoor staat. Wat heeft hij al gedaan en wat moet hij nog doen? Hoe goed heeft hij het gedaan, zowel in termen van resultaat als proces? Waar heeft hij nog extra ondersteuning nodig of waar kan ze juist sneller? En ook: welke lessen of leerdoelen worden relatief goed of slecht begrepen en waar moet ik als docent meer of minder uitleg bij geven?

Interessant lesmateriaal

Digitaal een middel voor interessante content: Via de digitale leermiddelen kunnen we meer audiovisueel materiaal aanbieden en meer interactieve oefeningen. Dit maakt het leuker voor studenten en biedt ruimte voor verschillende leerstijlen. Ook kunnen we eenvoudiger content actualiseren en verbeteren, omdat we elke drie weken releasen in plaats van 1 x per jaar een boek uitgeven.

Learning analytics

Digitaal een middel voor learning analytics: Op basis van een analyse van alle activiteiten van alle studenten, kunnen we beter inschatten welke lessen goed werken en welke lessen verbeterd moeten worden, of de juiste moeilijkheidsgraad wordt gehanteerd, of dat een bepaalde groep studenten onverwacht een les of oefening wel of niet goed maakt.

Wil je meer weten over onze visie op digitaal leren? Neem dan eens contact op met methodespecialist Jean-Paul Kokkeler.

Jean-Paul Kokkeler

MethodespecialistTelefoon: 06 53 165 648 jean-paul.kokkeler@malmberg.nl