Search

Ontwikkelingen Rekenblokken

Alle veranderingen op een rijtje

De positie van het rekenexamen is al enige tijd een punt van discussie in Den Haag. Wij geloven, net als de meeste betrokkenen binnen de ROC’s/AOC’s dat rekenen onverminderd van belang is; voor de loopbaanontwikkeling én de persoonlijke ontwikkeling van de mbo-studenten. Daarom gaan wij door met het ontwikkelen van Rekenblokken.

Nieuwe examentraining 2017/2018

De nieuwe examentrainingen (2F en 3F) van 2017/2018 zijn onlangs toegevoegd in de online leeromgeving en bieden wij daarnaast aan als fysieke bundel. Met de uitgebreide uitwerkingen in deze trainingen kunnen je studenten zichzelf goed voorbereiden op het examen.

Bestel hier de nieuwe examenbundels

Bouwen aan je relatie met de student


Een goede relatie tussen student en docent kan flink bijdragen aan een actieve leerhouding. Dat betekent dat je als docent veel inzicht moet hebben in de voortgang en prestaties van elke student. Zodat je hem snel de juiste begeleiding kan geven. Het belang van goede dashboards is daarom groot. Rekenblokken heeft hier volop in ontwikkeld: 

Tijd
:

Je kan per student en klas een periode kiezen. Over deze periode kan je zien hoeveel voortgang er is gemaakt en hoe goed dat is gegaan. Zo zie je snel welke student achterloopt en op welke aspecten hij aandacht nodig heeft.  


Laatst aan gewerkt:

Je ziet per student en klas in welk onderdeel hij bezig is en hoeveel voortgang hij in dat onderdeel heeft gemaakt. Ook zie je hoe goed hij de gemaakte opgaven heeft gemaakt. Per student kun je de benodigde detail informatie zien.


En we zijn nog niet klaar met de dashboards. Er komt namelijk nog meer aan!

Per onderdeel:

Als docent kun je selecteren op welk domein je detail informatie wilt zien. Welke studenten lopen bijvoorbeeld achter op het domein Getallen? Of welke studenten hebben het nog niet goed begrepen? Zo bepaal je als docent heel eenvoudig hoe je een student het beste kunt ondersteunen.