Welke informatie wil jij via welk kanaal?

We gebruiken diverse kanalen, onze website, nieuwsberichten op sociale media, de online omgeving, e-mails en afgelopen jaar een flyer, om jullie te informeren en goed te begeleiden bij de start van het schooljaar. Toch blijkt dat niet altijd iedereen op de hoogte is. We hebben daarom ons scholenpanel gevraagd wanneer zij het liefst geïnformeerd willen worden en via welke kanalen. De uitkomsten hiervan zijn bekend en geven ons extra informatie om de service voor komend schooljaar nog beter aan te laten sluiten op jullie wensen.