Makkelijk maatwerk met Rekenblokken

Maatwerk met Rekenblokken

Rekenblokken helpt je op diverse manieren om maatwerk te kunnen bieden aan je studenten.

Werken met de persoonlijke leerroute

Zet voor je studenten een instaptoets klaar voor het domein waar je mee aan de slag wilt. De student krijgt op basis van deze meting een eigen leerlijn. Hij maakt alleen wat voor hem nodig is.Een groot voordeel voor jou als docent is dat het overzicht je direct zicht geeft welke student waar moeite mee heeft. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen of je aan een specifiek onderwerp klassikaal aandacht gaat besteden.

Extra hulp door Check-KIT

Als een student een context opgave niet direct snapt kan Check-KIT hierbij helpen. Check-KIT stimuleert het werken met tussenstappen. Het is een adaptieve engine die ‘meedenkt’ met de gekozen oplossingsroute van de student. Op basis daarvan geeft hij aan dat de stap goed is, of hij geeft een tip zodat de student weer verder kan. Je vindt Check-KIT bij alle Examencheck vragen. Lees er hier meer over.

Meer uitdaging voor de betere student

Rekenblokken biedt volop extra materiaal. Op 2F, 3F en 3S niveau. Zo kan de student die sneller of beter is, toch blijven leren op rekengebied.

Bouwen aan de relatie met je student

Weten waar bij elke student de knelpunten zitten is een belangrijke voorwaarde voor de juiste begeleiding.  Want als een student zich gezien voelt, gaat hij meer doen. Rekenblokken biedt je dat inzicht. Zo heb je snel inzicht in wie er hard werkt, maar het toch nog niet snapt en wie zich juist wat meer in mag zetten. Als docent heb je ook de tools om bij te sturen. Door bijvoorbeeld lessen te resetten of ze juist aan of uit te zetten. De tijd die de overzichten en tools van Rekenblokken je besparen, besteed je weer aan contact met je studenten.

Toetsing

Zeker wanneer studenten met hun eigen leerlijn bezig zijn is het belangrijk om te weten of ze de stof ook daadwerkelijk beheersen. Rekenblokken biedt daarom bij elk domein oefentoetsen (deeltoetsen) en eindtoetsen. Deze toetsen zijn, waar nodig, afgelopen zomer geoptimaliseerd, en hebben een nieuwe naam gekregen zodat je zeker weet dat je de nieuwste versie van de toets gebruikt.

Meer weten?

Wil je meer weten over gedifferentieerd werken met Rekenblokken? Neem dan contact op met methodespecialist Jean-Paul Kokkeler: 06 53 165 648 of via jean-paul.kokkeler@malmberg.nl .