Masterclasses Economie

In navolging van eerdere jaren zijn de masterclasses economie weer terug! Onder leiding van Jeroen Hinloopen behandelen we de volgende thema's:

Masterclass: Surplus, BBP, welvaart en brede welvaart

Datum: 28 november 2023
Locatie: Amershof, Amersfoort

Welvaart is een centraal begrip in de economische wetenschap en komt prominent terug in het schoolvak economie. Daarbij valt op dat het gehanteerde welvaartsbegrip niet altijd aansluit bij de economische literatuur en dat er verschil zit tussen de behandeling van het begrip welvaart op havo en vwo. In deze masterclass gaan we aan de slag met het begrip welvaart. Na een inleidend literatuuroverzicht ga je zelf aan de slag met de ontwikkeling van een brede welvaartsmaatstaf waar je vervolgens (plenair) met vakcollega's op gaat reflecteren. Deelnemers ontvangen het lesmateriaal om deze oefening te herhalen in de klas.

Masterclass: Rekenen aan Economiemodellen

Datum 30 januari 2024
Locatie: Amershof, Amersfoort

In het vak economie moeten leerlingen veel rekenen. En dat is voor veel leerlingen lastig. Hoe kun je als docent leerlingen daarbij verder ondersteunen? In deze masterclass gaan we aan de slag met het rekenen aan Economiemodellen. Na een inleidende interactieve presentatie ga je zelf aan de slag met het rekenen aan Economiemodellen waar je vervolgens (plenair) met vakcollega's op gaat reflecteren. Deelnemers ontvangen het lesmateriaal om deze oefening te herhalen in de klas. Meer informatie volgt.

Bekijk het programma Aanmelden