Search

Rekenroute

Inhoud

Inhoud

De leerlijnen van Rekenroute sluiten aan op de actuele doelen van het SLO voor leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven. In Rekenroute zijn de leerlijnen van Passende Perspectieven vertaald naar 30 doelen per jaar. De einddoelen van het SLO voor leerroute 2 in groep 8 zijn het eindniveau van de leerlijnen van Rekenroute. Het uitstroomniveau van Rekenroute ligt hierdoor onder niveau 1F. Wel kunnen kinderen op onderdelen niveau 1F halen.

Rekenroute is er voor groep 3 t/m 8. In elk leerjaar zijn de rekendoelen gebundeld per domein. Per doel wordt instructie, verwerking en oefening aangeboden.