Search

Expertgroepen

Jouw feedback is waardevol!

Om lesmethodes optimaal aan te laten sluiten op de dagelijkse lespraktijk heeft Malmberg voor de ontwikkeling van lesmethodes intensief contact met docenten. Als enthousiaste, kritische docent kun je lid worden van een expertgroep. Ongeveer zes keer per jaar nodigen we je uit om je feedback - meestal via e-mail - te geven op nieuwe concepten en ideeën, of vragen te beantwoorden met betrekking tot de ontwikkeling van lesmethodes. Je levert je bijdrage aan, en kunt je stempel drukken op, kwalitatief goed lesmateriaal.

Kom in contact met collega-docenten en wissel ervaringen uit. Deelname aan een expertgroep is vrijblijvend. Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor de expertgroep. Ook als je een keer niet in de gelegenheid bent om je bijdrage te leveren, is dat geen enkel probleem.

Meld je aan

Je kunt je aanmelden voor de volgende expertgroepen:

•Aardrijkskunde havo/vwo onderbouw
•Aardrijkskunde vmbo onderbouw
•Aardrijkskunde havo/vwo bovenbouw

•Geschiedenis onderbouw
•Geschiedenis vmbo
•Geschiedenis havo/vwo bovenbouw

•Economie havo/vwo onderbouw
•Economie vmbo
•Economie havo/vwo bovenbouw

•Frans onderbouw
•Frans havo/vwo bovenbouw

•Biologie onderbouw
•Biologie vmbo bovenbouw
•Biologie havo/vwo bovenbouw

•Natuurkunde havo/vwo bovenbouw

•Scheikunde havo/vwo bovenbouw

•Wiskunde havo/vwo onderbouw
•Wiskunde havo/vwo bovenbouw

•Digitale Leeromgeving