Search

Rekenroute

Didactiek

Didactiek

Integratie modellen protocol ERWD

In het Protocol ERWD wordt beschreven wat het onderwijs kan doen om de begeleiding van kinderen met ernstige rekenwiskundeproblemen of dyscalculie te verbeteren. Het herkennen en aanpakken van de problemen gebeurt met behulp van drie modellen uit het Protocol ERWD: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

 

In Rekenroute zijn deze modellen in de methode verwerkt: in de uitgewerkte instructietekst en in de opgaven. Hierdoor worden ze als vanzelf toegepast. In de leshandleiding wordt dit steeds ondersteund. Bij elk doel staan een of meerdere observatiepunten uitgeschreven.

 

Drieslagmodel

Het drieslagmodel is een observatiemodel waarmee de onderwijsbehoeften

van een kind in kaart kunnen worden gebracht. Door het werken met dit model kun je goed zien of een kind alles goed begrijpt en op een efficiënte manier de sommen uitrekent. In Rekenroute zijn voor ieder doel duidelijke observatiepunten opgenomen.

 

Handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch model voor de leerkracht. Het laat je zien dat kinderen een bewerking kunnen uitvoeren op verschillende handelingsniveaus. Als een opgave op een te hoog niveau zit, dan kun je in de verlengde instructie voor dat kind één of meer niveaus zakken.

 

Hoofdfasenmodel

Alle doelen in Rekenroute zijn opgebouwd volgens de vier hoofdfasen uit het hoofdfasenmodel. De kern van dit model is dat je binnen een leerlijn nooit naar een volgende fase gaat voordat de huidige fase is afgerond. Zo werk je met de kinderen aan een stevig fundament.

 

Vertaalcirkel

Rekenroute besteedt binnen de lessen volop aandacht aan betekenisverlening en reflectie. Soms merk je echter dat een kind toch nog problemen heeft met betekenisverlening en/of reflectie. Dan is de vertaalcirkel een goed didactisch middel om hieraan te werken. In de handleiding staan handreikingen.

 

Instructiemodellen

Rekenroute volgt het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) als er daadwerkelijk iets nieuws wordt uitgelegd, zoals het aanleren van een nieuwe strategie. Kinderen leren hiermee om sommen efficiënt uit te rekenen. Jij reikt de strategie aan, doet voor of denkt hardop na. Bij de overige lessen gaan de kinderen zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan. Jij observeert en bespreekt na. Ook voor rekenzwakke kinderen is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk zelfstandig leren denken. Dus elke dag eerst even zelf proberen is daar een wezenlijk onderdeel van.

 

Strategieën

Rekenroute werkt met duidelijke en eenduidige basisstrategieën. De strategie van de les wordt steeds in het onderdeel Hulp aan de kinderen toegelicht.