Search

Elaboratieve feedback in Bingel

Elaboratieve feedback: bewezen effectief

De kwaliteit van de feedback is zeer bepalend voor de prestaties en motivatie van kinderen. Uitgebreid onderzoek naar de effecten van directe feedback op het leerproces toont dit aan.

We onderscheiden grofweg drie vormen van directe feedback:

  • Elaboratieve feedback (EF)
  • Kennis van correct resultaat (KCR)
  • Kennis van resultaat (KR)

Elaboratieve feedback (EF) is de meest effectieve feedbackvorm. Iedere aanbieder stelt eigen kwaliteitseisen aan directe feedback. Wij hanteren voornamelijk elaboratieve feedback (EF) of op zijn minst kennis van correct resultaat-feedback (KCR) in onze leermiddelen.

Elaboratieve feedback (EF)

Elaboratieve feedback haakt aan bij eerder opgedane kennis en helpt kinderen de juiste oplossing met succes te vinden. Deze feedbackvorm is verwerkt in Bingel. De adaptieve technologie verwijst naar een oplossingsstrategie die in de instructie al expliciet aan bod is geweest. Bingel presenteert elaboratieve feedback als het kind een foutief antwoord geeft, in de vorm van een hulpkaartje, uitgewerkt voorbeeld of filmpje.

Kennis van correct resultaat (KCR)

Bij kennis van correct resultaat krijgt een kind een beperkt aantal antwoordpogingen met goed/fout-feedback. Daarna toont Bingel het juiste antwoord. Vervolgens kan een kind het foutieve met het correcte antwoordvergelijken.

Kennis van resultaat (KR)

Kennis van resultaat geeft alleen aan of een antwoord goed of fout is, niet waarom. Een kind krijgt vaak een onbeperkt aantal antwoordpogingen en wordt niet begeleid naar een correct antwoord. Deze feedbackvorm heeft nauwelijks effect op het leerproces van een kind en draagt niet bij aan het geloof in eigen kunnen.

De kwaliteit van de feedback is zeer bepalend voor de prestaties en motivatie van kinderen. Uitgebreid onderzoek naar de effecten van directe feedback op het leerproces toont dit aan. We onderscheiden grofweg drie vormen van directe feedback: elaboratieve feedback, kennis van correct resultaat, kennis van resultaat.